Zhejiang Jiang Wanguan Motor Co., Ltd. is a private enterprise, founded in the 19th1997, the company has more than 300 employees, located in the fertile and beautiful "humanHeaven "- Hangzhou Economic…
H4233-02 Permanent M… H4233-01 Permanent M… H7640 Single-phase S… H5840 Single-phase S… H6328 Single-phase S… H5430-16 Single-phas… H5430 Single-phase S… H9642 Single-phase S… H7625 Single-phase S… H5413 Single-phase S… H7030 Single-phase S…
Tel:0574-55867088
Fax:0574-55867060
E-mail:shinyfang368@163.com.
Add:1 Wansheng Road,Chenjia Village,Jiaochuan Street,Zhenhai Ningbo Zhejiang